Yaşamlarında sorunları olduğunu düşünen yetişkin bireylerin kendi talepleri üzerine bu sorunlarını tanımlama, dönüştürme, değiştirme süreçlerine refakât etmek.